Лицензи

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 30030/01.08.2008 г. на Министерство на културата за регистрация на "БО" ООД за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху CD:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 30030/01.08.2008 г. на Министерство на културата за регистрация на "БО" ООД за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху CD

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 30031/01.08.2008 г. на Министерство на културата за регистрация на "БО" ООД за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху DVD:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 30031/01.08.2008 г. на Министерство на културата за регистрация на "БО" ООД за извършване на дейност за възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху DVD